Ik vertrek met een goed gevoel. Ik besef dat ik nog een heel proces te gaan heb. Ik kies er voor.

Pieter 61 j.

Werking

Programma

Wat mag je verwachten?

Wekelijks bieden wij een weekprogramma aan.

Binnen de vaste dagindeling worden groepsactiviteiten aangeboden. Je komt in contact met wat in je leeft en verkent je verlangens en hulpbronnen. Je exploreert het palet van je innerlijke ervaringswereld : je gedachten, je gevoelens, je intuïtie. Het gaat erom er mee in contact te komen. Ons aanbod nodigt je uit er via verschillende kanalen uitdrukking aan te geven.

De zes pijlers van ons weekprogramma zijn:

  • Beluisteren en exploreren van levensverhalen
  • Lichaamswerk
  • Stilstaan in het hier en nu – meditatie
  • Werken rond levensthema’s
  • Creatieve expressie
  • Opbouw levensritme

Het team

Het vaste team bestaat uit een algemene coördinator en een procescoördinator. Samen met gastvrouwen/ gastheren en professioneel geschoolde vrijwilligers dragen zij de werking.
In nood, indien eigen huisarts/psychiater niet te bereiken is, kan een beroep gedaan worden op de arts die met ons verbonden is. Therapieën of behandelingen kunnen verdergezet worden.

Naast de gewone basisweken bieden wij ook themaweken aan

° Themaweek Eutonie: ‘Je lichaam bewonen en in de wereld aanwezig zijn’ van 21 augustus tot en met 25 augustus 2023 met onze medewerkster Marleen Polfliet.

Het woord ‘eutonie’ komt van het Griekse eu-tonos, en betekent ‘flexibele spanning’. Deze vitale levenskracht of spankracht is werkzaam in elk levend organisme en zorgt ervoor dat we kunnen handelen en ons kunnen aanpassen in velerlei situaties. De oefeningen zijn eenvoudig en haalbaar. Er is geen voorkennis vereist.

Voor meer info: 2023 Eutonie – 21 augustus tot 25 augustus

° Themaweek Focussen: ‘Kennismaken met Focussen. Anders luisteren naar jezelf’ van 18 september tot en met 22 september 2023 met onze medewerkster Bie Draulans.

Focussen is een manier om echt te luisteren naar jezelf, op een vriendelijke manier. Het is een proces van contact maken met wat er van binnen in je leeft, zodat je innerlijk weten duidelijk wordt. Aan de hand van eenvoudige oefeningen leer de basispassen van focusing, zodat je je stap voor stap de nieuwe vaardigheden eigen kan maken.
Voor meer info: https://namaste-huis.be/wp-content/uploads/2023/04/September-2023-Anders-luisteren-naar-jezelf-Kennismaking-met-Focussen-met-Bie-Draulans.docx

° Themaweek Stapstenen in het land van rouw. Op weg met de hulp van Focussen van 30 oktober tot en met 03 november 2023 met onze medewerkster Gerke Verthriest.

Rouwen hoort bij ons leven als mens. En toch kan het moeilijk vallen, want de weg ligt niet kant en klaar. We maken tijdens deze week gebruik van ‘Focussen’, een manier om echt te luisteren naar jezelf, op een vriendelijke manier. Het is een proces van contact maken met wat er van binnen in je leeft, zodat je kan ontdekken wat het te vertellen heeft, wat je nodig hebt of welke stap je te zetten hebt.

Voor meer info: 2023 Herfstvakantie Stapstenen in het land van rouw. Op weg met de hulp van focussen

° Themaweek Lichaamswerk: ‘Kennismaking met lichamelijk werk: ‘Ontmoeten” van 13 november tot en met 17 november 2023 met onze medewerker Geubels Walter. 

Ons lichaam is het meest directe ‘instrument’ in de ontmoeting. Hoe meer we in ons lichaam aanwezig zijn, hoe meer we ervaren en voelen, hoe meer we in contact zijn met onszelf en de ander. Hoe kunnen we anderen open benaderen vanuit onze eigen kracht en hart, zonder dat iets ‘moet’?
Vanuit concrete oefeningen leer je verbanden leggen tussen het fysieke en het emotionele lichaam; tussen gedachten, emoties en lijfelijk voelen. Zo kan er opnieuw een balans ontstaan tussen voelen, denken en doen.

Voor meer info: Themaweek lichaamswerk ont-moeten november 2023

Twijfel niet om contact op te nemen bij interesse.

Huiselijke sfeer

Samen bouwen wij een familiale sfeer op.
Binnen de vaste dagindeling is er tijd om te rusten, te wandelen, te fietsen, te lezen, elkaar te ontmoeten.
Je helpt in een beurtsysteem bij lichte huishoudelijke activiteiten, zoals bij het bereiden van een maaltijd of bij het helpen met de afwas. Er is de gelegenheid voor een informeel gesprek met een medewerker die dan aanwezig is.
Je kan je ook, als er geen activiteiten zijn, op je kamer terugtrekken.

Infrastructuur

Het gastenverblijf is een eengezinswoning met 6 slaapkamers. Ieder beschikt over een individuele kamer met lavabo.
In een afzonderlijk gebouw die wij ‘de stille ruimte’ noemen gaan een aantal activiteiten door. Je kan je er ook in terugtrekken als je het wenst.
Op het secretariaat meld je je aan als je toekomt.

Gegevensbescherming voor cliënten 

Namaste VZW hecht een groot belang aan de privacy en het veilig verwerken van persoonsgegevens. Conform de Europese regelgeving (GDPR) willen wij informatie geven over de verwerkingen die we met de persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.
Voor meer informatie omtrent de volledige kennisgeving met betrekking tot gegevensbescherming voor cliënten (wetgeving 25 mei 2018), zie link.

Reilen en zeilen

Via onze nieuwsbrieven kom je er meer over te weten.

Download hier onze nieuwsbrief van 2023!

Download hier onze nieuwsbrief van 2022!

Download hier onze nieuwsbrief van 2021!

De zithoek
De zithoek