Ik vertrek met een goed gevoel. Ik besef dat ik nog een heel proces te gaan heb. Ik kies er voor.

Pieter 61 j.

Werking

Programma

Wat mag je verwachten?

Wekelijks bieden wij een weekprogramma aan.

Binnen de vaste dagindeling worden groepsactiviteiten aangeboden. Je komt in contact met wat in je leeft en verkent je verlangens en hulpbronnen. Je exploreert het palet van je innerlijke ervaringswereld : je gedachten, je gevoelens, je intuïtie. Het gaat erom er mee in contact te komen. Ons aanbod nodigt je uit er via verschillende kanalen uitdrukking aan te geven.

De zes pijlers van ons weekprogramma zijn:

  • Beluisteren en exploreren van levensverhalen
  • Lichaamswerk
  • Stilstaan in het hier en nu – meditatie
  • Werken rond levensthema’s
  • Creatieve expressie
  • Opbouw levensritme

Het team

Het vaste team bestaat uit een algemene coördinator, een maatschappelijk werkster en een procescoördinator. Samen met gastvrouwen/ gastheren en professioneel geschoolde vrijwilligers dragen zij de werking.
In nood, indien eigen huisarts/psychiater niet te bereiken is, kan een beroep gedaan worden op de arts die met ons verbonden is. Therapieën of behandelingen kunnen verdergezet worden.

Naast de gewone basisweken bieden wij ook themaweken aan

° In november vindt een leerrijke themaweek rond ‘Anders luisteren naar jezelf: kennismaking met focussen’ plaats met Bie Draulans.
Dit van 28 november 2022 tot en met 02 december 2022. 

Aan de hand van eenvoudige oefeningen leer je de basispassen van focusing, zodat je je stap voor stap de nieuwe vaardigheden eigen kan maken. Er zullen oefeningen zijn om te ontdekken wat jouw stijl is om veilig bij jezelf te zijn. Er zullen momenten zijn om stil te zijn en alleen focussend naar jezelf te luisteren en om met elkaar te focussen. Focussen is een manier om echt te luisteren naar jezelf, op een vriendelijke manier.

Indien je meer wenst te weten: 2022 – november Anders luisteren naar jezelf – Kennismaking met Focussen met Bie Draulans

° In december vindt een lichaamsgerichte themaweek plaats: ‘Kennismaking met lichamelijk werk: ‘Ont-moeten’ met Walter Geubels.
Dit van 12 december 2022 tot en met 16 december 2022.

Ons lichaam is het meest directe ‘instrument’ in de ontmoeting. Hoe meer we in ons lichaam aanwezig zijn, hoe meer we ervaren en voelen, hoe meer we in contact zijn met onszelf en de ander. Hoe kunnen we anderen open benaderen vanuit onze eigen kracht en hart, zonder dat iets ‘moet’? Vanuit concrete oefeningen leer je verbanden te leggen tussen het fysieke en het emotionele lichaam, tussen gedachten, emoties en lijfelijk aanvoelen.

Indien je meer wenst te weten: Themaweek ont-moeten december 2022

Twijfel niet om contact op te nemen bij interesse.

Huiselijke sfeer

Samen bouwen wij een familiale sfeer op.
Binnen de vaste dagindeling is er tijd om te rusten, te wandelen, te fietsen, te lezen, elkaar te ontmoeten.
Je helpt in een beurtsysteem bij lichte huishoudelijke activiteiten, zoals bij het bereiden van een maaltijd of bij het helpen met de afwas. Er is de gelegenheid voor een informeel gesprek met een medewerker die dan aanwezig is.
Je kan je ook, als er geen activiteiten zijn, op je kamer terugtrekken.

Infrastructuur

Het gastenverblijf is een eengezinswoning met 6 slaapkamers. Ieder beschikt over een individuele kamer met lavabo.
In een afzonderlijk gebouw die wij ‘de stille ruimte’ noemen gaan een aantal activiteiten door. Je kan je er ook in terugtrekken als je het wenst.
Op het secretariaat meld je je aan als je toekomt.

Gegevensbescherming voor cliënten 

Namaste VZW hecht een groot belang aan de privacy en het veilig verwerken van persoonsgegevens. Conform de Europese regelgeving (GDPR) willen wij informatie geven over de verwerkingen die we met de persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.
Voor meer informatie omtrent de volledige kennisgeving met betrekking tot gegevensbescherming voor cliënten (wetgeving 25 mei 2018), zie link.

Reilen en zeilen

Via onze nieuwsbrieven kom je er meer over te weten.

Download hier onze nieuwsbrief van 2022!

Download hier onze nieuwsbrief van 2021!

Download hier onze nieuwsbrief van 2020!

Download hier onze nieuwsbrief van 2019!

Download hier onze nieuwsbrief van 2018!

Download hier onze nieuwsbrief van 2017!

Download hier onze nieuwsbrief van 2016!

De zithoek
De zithoek