Ik vertrek met een goed gevoel. Ik besef dat ik nog een heel proces te gaan heb. Ik kies er voor.

Pieter 61 j.

Werking

Programma

Binnen de vasWat mag je verwachten?

te dagindeling worden groepsactiviteiten aangeboden. Je komt in contact met wat in je leeft en verkent je verlangens en hulpbronnen. Je exploreert het palet van je innerlijke ervaringswereld : je gedachten, je gevoelens, je intuïtie. Het gaat erom er mee in contact te komen. Ons aanbod nodigt je uit er via verschillende kanalen uitdrukking aan te geven.

De zes pijlers van ons weekprogramma zijn:

  • Beluisteren en exploreren van levensverhalen
  • Lichaamswerk
  • Stilstaan in het hier en nu – meditatie
  • Werken rond levensthema’s
  • Creatieve expressie
  • Opbouw levensritme

Themaweken Lichaamswerk in 2021

‘Vitaler leven en bewegen – lichamelijk en psychisch meer in balans’ met Walter Geubels * 20 september tot 24 september 2021
13 december tot 17 december 2021

Wil je je lichaam ontdoen van stress en spanningen?
Wil je een nieuwe innerlijke houding leren aannemen van rust, aandacht en lijfelijk voelen?
Wil je meer energie, vreugde en ontspanning ervaren in je dagelijks leven?

Tijdens deze week bio-energetica leer je je lichaam opnieuw in alle puurheid ervaren.

Bio-energetica is lichaamswerk dat bestaat uit doeltreffende oefeningen die je meer soepelheid en spontaniteit laten beleven. Bio-energetica brengt vooral diepe lijfelijke en mentale ontspanning tot stand.

Wat brengt het je?

Vanuit concrete oefeningen leer je verbanden te leggen tussen het fysieke en het emotionele lichaam; tussen gedachten, emoties en lijfelijk voelen. Zo kan je opnieuw een balans bereiken tussen je voelen, denken en doen. Om de positieve effecten blijvend te kunnen ervaren in je dagelijks leven krijg je ook oefeningen waarmee je thuis aan de slag kan.

Wat houdt het in?

We gaan werken vanuit de nieuwe invalshoek van lichaamswerk en mindfulness. Dynamische en ontspannende oefeningen vanuit de bio-energetica en yoga worden gecombineerd met dans, gerichte ademhalingstechnieken en meditatie.

Voor wie?

De lessen zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht fitheid of leeftijd. Iedereen die aan de slag wil met zijn lichaam, gezondheid en welzijn is welkom.
Voor meer informatie en/of inschrijving neem contact op met het secretariaat:  09 371 58 20 of info@namaste-huis.be

Themaweken Focussen in 2021

Stapstenen in het land van rouw * 2 november tot 5 november 2021

Rouwen hoort bij ons leven als mens. En toch kan het je moeilijk vallen om op weg te gaan, als de weg nog gebaand dient te worden.

Wat mag je verwachten?

Tijdens deze week word je uitgenodigd om te verkennen hoe je je veerkracht na verlies kan voeden. Er is aandacht voor de zorg van je lichaam, het omgaan met pijnlijke emoties, de kracht van verbinding en het weldadige effect van het putten uit datgene dat jouw leven betekenisvol maakt.

Er wordt een veilige ruimte gecreëerd om met vriendelijke aandacht stil te staan bij wat er van binnen in je leeft, het te verstaan en er uitdrukking aan te geven, met respect voor ieders eigenheid, groeikracht en wijsheid.

Voor wie?

– je bent iets verloren dat waardevol voor je is of je hebt afscheid moeten nemen van iemand die je dierbaar is;

– je verlieservaring is (minstens) drie maanden geleden wanneer de week start;

– je bent bereid om iets te delen van hoe jij één en ander beleeft, zodat we elkaar wederzijds kunnen verrijken.

Begeleiding: Gerke Verthriest: rouwtherapeute en focustrainer

Voor meer informatie en/of inschrijving neem contact op met het secretariaat:  09 371 58 20 of info@namaste-huis.be

Kennismaking met focussen: tijd bij jezelf doorbrengen met je lichaam als anker
22 november tot 26 november 2021

Focussen is een eenvoudige manier om stil te staan bij dat wat vaag en dikwijls nog zonder woorden in je lichaam aanwezig is. Je komt in contact met je lijfelijk weten. Door rustig in het nu te komen en met een milde nieuwsgierigheid aanwezig te zijn bij wat er in jezelf op te merken is, kan dit weten van het lichaam zich verder ontplooien. Stapsgewijs maak je er ruimte voor. Beelden, woorden en gebaren zijn hierbij helpend. Er ontstaat een vriendelijke ruimte waarin je jezelf leert kennen. Focussen is ontwikkeld door Eugene Gendlin, filosoof en experiënteel psychotherapeut.

Wat mag je verwachten?

Je oefent om gegrond aanwezig te zijn in het nu. Je gaat ervaring opdoen in het luisteren naar de subtiele signalen van je lichaam (de felt sense). Je maakt hier ruimte en tijd voor zodat deze hun betekenis kunnen kenbaar maken. Je doorloopt de verschillende fasen van het Focussen. Er zullen oefeningen zijn om te ontdekken wat jouw stijl is om veilig bij jezelf te zijn. Er zullen momenten zijn om stil te zijn en alleen focussend naar jezelf te luisteren, om creatief te werken, om met elkaar te focussen. Er is ook tijd om ervaringen uit te wisselen over wat het focussen je brengt.

Voor wie?

Iedereen die wil kennis maken met Focussen.

Begeleiding : Bie Draulans, kunstzinnig en creatief therapeute, focustrainer.

Voor meer informatie en/of inschrijving neem contact op met het secretariaat:  09 371 58 20 of info@namaste-huis.be

Het team

Het vaste team bestaat uit een algemene coördinator, een maatschappelijk werkster en een procescoördinator. Samen met gastvrouwen/ gastheren en professioneel geschoolde vrijwilligers dragen zij de werking.
In nood, indien eigen huisarts/psychiater niet te bereiken is, kan een beroep gedaan worden op de arts die met ons verbonden is. Therapieën of behandelingen kunnen verdergezet worden.

Huiselijke sfeer

Samen bouwen wij een familiale sfeer op.
Binnen de vaste dagindeling is er tijd om te rusten, te wandelen, te fietsen, te lezen, elkaar te ontmoeten.
Je helpt in een beurtsysteem bij lichte huishoudelijke activiteiten, zoals bij het bereiden van een maaltijd of bij het helpen met de afwas. Er is de gelegenheid voor een informeel gesprek met een medewerker die dan aanwezig is.
Je kan je ook, als er geen activiteiten zijn, op je kamer terugtrekken.

Infrastructuur

Het gastenverblijf is een eengezinswoning met 6 slaapkamers. Ieder beschikt over een individuele kamer met lavabo.
In een afzonderlijk gebouw die wij ‘de stille ruimte’ noemen gaan een aantal activiteiten door. Je kan je er ook in terugtrekken als je het wenst.
Op het secretariaat meld je je aan als je toekomt.

Gegevensbescherming voor cliënten 

Namaste VZW hecht een groot belang aan de privacy en het veilig verwerken van persoonsgegevens. Conform de Europese regelgeving (GDPR) willen wij informatie geven over de verwerkingen die we met de persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.
Voor meer informatie omtrent de volledige kennisgeving met betrekking tot gegevensbescherming voor cliënten (wetgeving 25 mei 2018), zie link.

Reilen en zeilen

Via onze nieuwsbrieven kom je er meer over te weten.

Download hier onze nieuwsbrief van 2021!

Download hier onze nieuwsbrief van 2020!

Download hier onze nieuwsbrief van 2019!

Download hier onze nieuwsbrief van 2018!

Download hier onze nieuwsbrief van 2017!

Download hier onze nieuwsbrief van 2016!

De zithoek
De zithoek