Steun nu en over de dood heen.

Giften-Legaten

Namaste vzw is gerechtigd om een gift met het voordeel van fiscale aftrekbaarheid of een legaat te ontvangen.

 

Voor giften vanaf 40€ geven wij u een fiscaal attest waardoor u recht hebt op belastingvermindering.
Storting gebeurt op naam van Namaste vzw, op het rekeningnummer

IBAN: BE19 0011 4950 9412, BIC: GEBABEBB.

Goed nieuws: Wie het Namaste-huis dit jaar (2020) wil steunen met een gift van minstens € 40 krijgt een belastingvermindering van 60 % (i.p.v. 45%).

 

U kunt ons ook steunen via een legaat.

Een legaat is een toekenning van een onroerend of roerend goed bij testament.

 

 

 

 

Het hekken aan de schapenweide
Het hekken aan de schapenweide