Steun nu en over de dood heen.

Giften-Legaten

Namaste vzw is gerechtigd om een gift met het voordeel van fiscale aftrekbaarheid, een legaat of een duo-legaat te ontvangen.

 

Voor giften vanaf 40€ geven wij u een fiscaal attest waardoor u recht hebt op belastingvermindering.
Storting gebeurt op naam van Namaste vzw, op het rekeningnummer

IBAN: BE19 0011 4950 9412, BIC: GEBABEBB.

 

U kunt ons ook steunen via een legaat of duo – legaat.

Een legaat is een toekenning van een onroerend of roerend goed bij testament. Bij een duo-legaat is dat eveneens zo maar er zijn twee begunstigde partijen. Vandaar de naam duo-legaat.

Het duo-legaat is een interessante formule voor situaties waarbij er hoge successierechten moeten betaald worden. De volledige successierechten worden in dit geval gedragen door de vzw die mede als begunstigde aangeduid wordt. Er zijn dus 2 begunstigden : een privépersoon en een vzw.  Het is een duo-winst. Voor meer info verwijzen wij naar uw notaris. Hij zal met u voorafgaandelijk het bedrag afspreken dat u via duo-legaat aan de privépersoon en aan het goede doel wil nalaten.

 

 

 

 

Het hekken aan de schapenweide
Het hekken aan de schapenweide